Doanh nghiệp

Trang chủ » Doanh nghiệp

FDVN sẵn sàng đảm nhận thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến Doanh nghiệp cho khách hàng. FDVN hỗ trợ và tiến hành thực hiện các công việc cụ thể như sau:

FDVN tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Công ty Hợp danh, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai … );Tư vấn lựa chọn tên doanh nghiệp; Tư vấn trụ sở doanh nghiệp; Tư vấn vốn đầu tư, vốn điều lệ  doanh nghiệp;

Luật doanh nghiệp

Lập hồ sơ Đăng ký hoạt động doanh nghiệp bao gồm soạn Đơn đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, danh sách thành viên, danh sách cổ đông và các tài liệu khác theo quy định …

FDVN nhận đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Tiến hành thủ tục để khắc dấu cho Doanh nghiệp (dấu công ty, dấu chức danh, dấu đăng ký mã số thuế.

Ngoài ra, FDVN sẽ thực hiện các dịch vụ thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp sau khi thành lập như: Tư vấn về các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu; Tư vấn hoạt động của doanh nghiệp; Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu; Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp như: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần; Biên bản Họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; giải quyết các tranh chấp nội bộ doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ đại diện ngoài tố tụng hoặc tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp giữa doanh nghiệp với các bên tranh chấp liên quan …

Bên cạnh đó, FDVN thực hiện tư vấn, hướng dẫn, đại diện thực hiện các công việc sau đây cho khách hàng:

– Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

– Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Tăng, giảm vốn điều lệ; thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập; thay đổi địa chỉ trụ sở chính .. );

– Thực hiện các thủ tục mua bán, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp; thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Thủ tục tàm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động, giải thể, tuyên bố phá sản …

FDVN cam kết thực hiện tất cả các công việc nêu trên với trách nhiệm và giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng khi được yêu cầu.

BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU TƯ VẤN HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CÔNG TY LUẬT FDVN

HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN MỚI NHẤT

Tổng hợp các mẫu văn bản thành lập Công ty cổ phần Tải tài liệu tại file đính kèm: 1. GIAY DE NGHI DKDN CTCP 2. DIEU LE CTCP 3. DS CD SANG LAP 4. HD UY QUYEN 5. GIAY GIOI THIEU 6. THONG BAO SU DUNG MAU DAU 7. THONG BAO TAI KHOAN NGAN [...]

By | Tháng Năm 20th, 2017|Doanh nghiệp|0 Comments