Tham gia tố tụng

Trang chủ » Tham gia tố tụng

FDVN sẵn sàng đảm nhận thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến Lao động cho khách hàng. FDVN hỗ trợ và tiến hành thực hiện các công việc cụ thể như sau:

FDVN tư vấn về Hợp đồng lao động với các nội dụng cụ thể như:

Tư vấn về các hình thức Hợp đồng lao động; Nội dung Hợp đồng lao động;

Về thử việc;

Độ tuổi giao kết Hợp đồng lao động;

Bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật;

Về tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động;

Về chấm dứt Hợp đồng lao động;

Về đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động;

Bồi thường thiệt hại khi Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật …

FDVN thực hiện việc tư vấn, đại diện khách hàng tiến hành thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

FDVN thực hiện việc tư vấn cho khách hàng liên quan đến vấn đề tiền lương như: Hình thức trả lương; Trả lương trong trường hợp ngừng việc; Chế độ phụ cấp lương, thưởng, chế độ nâng lương cho người lao động; tạm ứng lương cho người lao động.

FDVN tư vấn về thời giờ làm việc áp dụng đối với từng công việc cụ thể; thời giờ nghỉ ngơi: nghỉ lễ, nghỉ hàng năm; nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.

Ngoài ra, FDVN còn tư vấn về các vấn đề Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất: các hình thức kỷ luật lao động; thủ tục tiến hành kỷ luật lao động; Trình tự, thủ tục xử lý việc bồi thường thiệt hại;

Tư vấn về An toàn lao động, vệ sinh lao động: quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; các trường hợp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm hỗ trợ và bồi thường cho người lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) 2015 đã có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Với Bộ luật này, Tòa án nhân dân tối cao kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy và thực hiện công cuộc cải cách tư pháp, tạo điều kiện để người dân tiếp cận công lý; hình thành tố tụng [...]

By | Tháng Sáu 27th, 2018|Dân sự, Tài liệu pháp luật|0 Comments

BÀN VỀ KHÔNG ÁP DỤNG THỜI HIỆU ĐỐI VỚI YÊU CẦU BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU

Về thời hiệu khởi kiện liên quan đến quyền sở hữu, BLTTDS 2004 sửa đổi 2011 quy định không áp dụng thời hiệu khởi kiện đối với “tranh chấp về quyền sở hữu tài sản; tranh chấp về quyền đòi lại tài sản do người khác quản lý, chiếm hữu”. Tuy nhiên, hiện các trường [...]

SO SÁNH CHẾ ĐỊNH BẢO LÃNH TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 VÀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỘNG HÒA PHÁP

1. Khái niệm bảo lãnh trong luật Việt Nam và pháp luật Pháp 1.1 Khái niệm bảo lãnh Bảo lãnh được định nghĩa là “Các thoả thuận mà theo đó, một người có nghĩa vụ bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của một người khác đối với người thứ ba”[1]. Như vậy, bảo lãnh làm hình [...]

By | Tháng Sáu 27th, 2018|Dân sự, Tài liệu pháp luật|0 Comments

BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI MUA, NGƯỜI THUÊ MUA KHI BẢO LÃNH MUA BÁN, THUÊ MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Trong thời gian qua, trên thị trường mua bán bất động sản, không ít trường hợp người mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai không nhận được nhà ở, do bên bán không hoàn thành xong việc xây dựng, hoặc đã hoàn thành xong, nhưng nhà ở không đáp ứng các yêu [...]

ĐỒNG BỘ HÓA LUẬT TƯ HIỆN NAY TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG: SỰ CẦN THIẾT VÀ ĐỊNH HƯỚNG

1. Sự cần thiết đồng bộ hóa luật tư Nền kinh tế thị trường chỉ có thể phát triển trong một môi trường pháp lý lành mạnh và thích hợp. Đây là điều không ai có thể phủ nhận. Để có môi trường pháp lý lành mạnh và thích hợp cho việc xây dựng kinh [...]

By | Tháng Sáu 27th, 2018|Dân sự, Doanh nghiệp, Thương mại|0 Comments

Trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tài sản gây ra thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một trong những chế định pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong đời sống dân sự để đảm bảo lợi ích hợp pháp của các chủ thể khi có thiệt hại xảy ra. Bên cạnh hành vi trái pháp luật của con người là [...]

By | Tháng Năm 7th, 2018|Dân sự, Tài liệu pháp luật|0 Comments

Thi hành bản án, quyết đinh của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN 2017). Luật TNBTCNN 2017 có hiệu lực thay thế Luật TNBTCNN số 35/2009/QH kể từ ngày 01/7/2018. So với Luật TNBTCNN năm 2009, Luật TNBTCNN 2017 có nhiều điểm mới quan [...]

By | Tháng Năm 7th, 2018|Dân sự, Hành chính, Hình sự, Tài liệu pháp luật|0 Comments

LUẬT HỢP ĐỒNG TRUNG QUỐC

Chương 1 CÁC QUI ĐỊNH CHUNG Ðiều 1. Mục đích Luật này được ban hành nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong hợp đồng, giữ gìn trật tự kinh tế và xã hội, thúc đẩy công cuộc hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa. Ðiều 2. Ðịnh nghĩa [...]

By | Tháng Năm 7th, 2018|Dân sự, Hợp đồng, Tài liệu pháp luật|0 Comments

QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

Cũng như pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới, pháp luật dân sự Việt Nam cũng quy định quyền địa dịch nhưng với một tên gọi dài hơn và dễ hiểu hơn đó là quyền đối với bất động sản liền kề. Quyền đối với bất động sản liền kề là một chế [...]

CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI DÙ ĐÃ HẾT THỜI HIỆU YÊU CẦU TẠI HOA KỲ

TÓM TẮT VỤ VIỆC Ngày 26/1/1980, Seetransport Wiking là một công ty vận tải của Đức (Seetransport) ký một hợp đồng với Navimpex Centrala (Navimpex) (một công ty đóng tàu thuộc sở hữu nhà nước của Rumani, có văn phòng thương mại tại Mahattan, New York, Hoa Kỳ), theo đó Navimpex đồng ý đóng cho [...]