FDVN sẵn sàng đảm nhận thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến pháp luật hình sự cho khách hàng. FDVN hỗ trợ và tiến hành thực hiện các công việc cụ thể như sau:
– Nhận bảo vệ, bào chữa cho các bị can, bị cáo, người bị hại và các đương sự khác tại các cơ quan tiến hành tố tụng;
– Hỗ trợ, tư vấn cho bị can, bị cáo, các đương sự trong việc đưa ra những yêu cầu, đề nghị (xin tại ngoại, đề nghị áp dụng các biện pháp hành chính tư pháp, … );
– Tư vấn tâm lý cho các bị can, bị cáo và các đương sự khác trong các vụ án hình sự;
– Soạn thảo đơn từ kháng cáo phúc thẩm, đề nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm cho khách hàng …
FDVN cam kết thực hiện tất cả các công việc nêu trên với trách nhiệm và giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng khi được yêu cầu.