Kinh doanh thương mại

Trang chủ » Tham gia tố tụng » Kinh doanh thương mại

FDVN sẵn sàng đảm nhận thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan kinh doanh – thương mại cho khách hàng. FDVN hỗ trợ và tiến hành thực hiện việc tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp lý cần thiết như:
– Tư vấn, đưa ra giải pháp, đề xuất cho khách hàng, đại diện khách hàng thực hiện các giao dịch hợp đồng, tiến hành thủ tục hành chính, pháp lý liên quan đến: Mua bán hàng hóa, ủy thác mua bán hàng hóa; Cung cấp dịch vụ; Đại lý thương mại; Quảng cáo, khuyến mại; Nhượng quyền thương mại …
– Tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng thương mại; rà soát lại các hợp đồng thương mại đã ký của khách hàng;
– Tư vấn, tham gia thương lượng, đám phán cùng các bên để giải quyết các tranh chấp thương mại; trường hợp cần thiết thì bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong các tranh chấp thương mại tại các cơ quan tài phán;
Ngoài ra, FDVN luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ pháp lý, đại diện các doanh nghiệp, thương nhân giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận, như:
Mua bán hàng hoá; Cung ứng dịch vụ; Phân phối; Đại diện, đại lý; Ký gửi; Thuê, cho thuê, thuê mua; Xây dựng; Tư vấn, kỹ thuật; Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa; Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không, đường biển; Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác; Đầu tư, tài chính, ngân hàng; Bảo hiểm; Thăm dò, khai thác …
Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;
Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty;
Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại ViệtNam giải quyết các vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại;
Yêu cầu công nhận hoặc không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Toà án nước ngoài.
FDVN cam kết thực hiện tất cả các công việc nêu trên với trách nhiệm và giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng khi được yêu cầu.

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoàn thuế trái pháp luật?

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đạo Luật này đã kế thừa và phát huy những thành tựu của Luật TNBTCNN năm 2009, đồng thời có sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới tiến bộ hơn, cụ thể, rõ ràng [...]

TÍNH BẢO MẬT TRONG HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

Hòa giải thương mại và Trọng tài thương mại là hai trong các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn (ngoài tòa án) theo pháp luật Việt Nam. Theo đó, các phương thức này được hình thành dựa trên sự thỏa thuận, tự nguyện và có thủ tục giải quyết tuân thủ quy định [...]

TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG GIAO DỊCH TẠI NGÂN HÀNG – NHÌN TỪ TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

Hoạt động của ngân hàng là hoạt động kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận nhưng lại mang nhiều rủi ro, có những rủi ro có thể thấy trước, nhưng cũng có rủi ro tiềm ẩn. Có những rủi ro xuất phát từ mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn, tăng trưởng dư nợ mà những [...]

TÀI SẢN BẢO ĐẢM CHƯA CHẮC ĐÃ LÀ “ĐẢM BẢO” – NHÌN TỪ TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

Hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng là hoạt động mang tính rủi ro, ngoài ngành nghề kinh doanh quy định trong Điều lệ được pháp luật cho phép thì hoạt động chủ yếu của Ngân hàng là hoạt động huy động và cho vay; hoạt động cho vay luôn tiền ẩn rủi ro, [...]

MỘT SỐ ĐIỂM BẤT CẬP TRONG QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 CẦN KHẮC PHỤC

Luật doanh nghiệp 2014 (“LDN 2014”) ra đời thay thế cho Luật doanh nghiệp 2005 (“LDN 2005”) và được đánh giá là một đạo luật có nhiều cải cách quan trọng theo hướng tăng cường tính linh hoạt, chủ động trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, theo Trần Thị Hồng Minh (2016). Tuy nhiên [...]

MỘT SỐ KHÍA CẠNH PHÁP LÝ ĐẶC THÙ VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA PHÁP NHÂN PHẠM TỘI DƯỚI GÓC NHÌN SO SÁNH

Chế định TNHS (TNHS) pháp nhân đã trở thành đề tài tranh luận khá sôi nổi trong khoa học pháp lý,và hoạt động lập pháp nhiều quốc gia trong thập kỷ qua. Hiện nay, chế định TNHS pháp nhân đã được thừa nhận rộng rãi trong luật hình sự các nước. Từ thực tiễn hoạt [...]

CÁC HÌNH THỨC PHÁP LÝ CỦA LOẠI HÌNH CÔNG TY ĐỐI NHÂN

Trong lịch sử phát triển của công ty, công ty đối nhân là loại hình công ty xuất hiện sớm nhất. Loại hình công ty đối nhân thường tồn tại dưới một số hình thức như: công ty hợp danh, công ty hợp danh hữu hạn hay công ty hợp danh TNHH. Tuy nhiên, trước [...]

Hợp pháp hóa mại dâm và vấn đề văn hóa, pháp lý

Xoay quanh vấn đề hợp pháp hóa mại dâm ở nước ta, đã có không ít quan điểm ủng hộ hoặc không đồng tình của nhiều thành phần, tầng lớp trong xã hội. Dưới góc nhìn của một người nghiên cứu khoa học, một nhà tư vấn chính sách nhiều năm, PGS.TS Võ Trí Hảo [...]

LUẬT MẪU VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ CHÚ GIẢI CỦA BAN THƯ KÝ ỦY BAN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA LIÊN HỢP QUỐC

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp dụng[1] 1. Luật này quy định về trọng tài thương mại[2] quốc tế. Luật này không ảnh hưởng đến bất kỳ thoả thuận đa phương hoặc song phương nào đang có hiệu lực đối với quốc gia ban hành Luật này. 2. Trừ quy định tại [...]

Dự án BOT- những tồn tại và kiến nghị

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) nói chung và đầu tư theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) nói riêng ở nước ta trong thời gian qua đã thể hiện được vai trò quan trọng trong việc xã hội hóa các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng [...]