FDVN sẵn sàng đảm nhận thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan kinh doanh – thương mại cho khách hàng. FDVN hỗ trợ và tiến hành thực hiện việc tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp lý cần thiết như:
– Tư vấn, đưa ra giải pháp, đề xuất cho khách hàng, đại diện khách hàng thực hiện các giao dịch hợp đồng, tiến hành thủ tục hành chính, pháp lý liên quan đến: Mua bán hàng hóa, ủy thác mua bán hàng hóa; Cung cấp dịch vụ; Đại lý thương mại; Quảng cáo, khuyến mại; Nhượng quyền thương mại …
– Tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng thương mại; rà soát lại các hợp đồng thương mại đã ký của khách hàng;
– Tư vấn, tham gia thương lượng, đám phán cùng các bên để giải quyết các tranh chấp thương mại; trường hợp cần thiết thì bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong các tranh chấp thương mại tại các cơ quan tài phán;
Ngoài ra, FDVN luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ pháp lý, đại diện các doanh nghiệp, thương nhân giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận, như:
Mua bán hàng hoá; Cung ứng dịch vụ; Phân phối; Đại diện, đại lý; Ký gửi; Thuê, cho thuê, thuê mua; Xây dựng; Tư vấn, kỹ thuật; Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa; Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không, đường biển; Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác; Đầu tư, tài chính, ngân hàng; Bảo hiểm; Thăm dò, khai thác …
Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;
Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty;
Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại ViệtNam giải quyết các vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại;
Yêu cầu công nhận hoặc không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Toà án nước ngoài.
FDVN cam kết thực hiện tất cả các công việc nêu trên với trách nhiệm và giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng khi được yêu cầu.