Lao động

FDVN sẵn sàng đảm nhận thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến Lao động cho khách hàng. FDVN hỗ trợ và tiến hành thực hiện các công việc cụ thể như sau:

FDVN tư vấn về Hợp đồng lao động với các nội dụng cụ thể như:

Tư vấn về các hình thức Hợp đồng lao động; Nội dung Hợp đồng lao động;

Về thử việc;

Độ tuổi giao kết Hợp đồng lao động;

Bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật;

Về tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động;

Về chấm dứt Hợp đồng lao động;

Về đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động;

Bồi thường thiệt hại khi Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật …

FDVN thực hiện việc tư vấn, đại diện khách hàng tiến hành thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

FDVN thực hiện việc tư vấn cho khách hàng liên quan đến vấn đề tiền lương như: Hình thức trả lương; Trả lương trong trường hợp ngừng việc; Chế độ phụ cấp lương, thưởng, chế độ nâng lương cho người lao động; tạm ứng lương cho người lao động.

FDVN tư vấn về thời giờ làm việc áp dụng đối với từng công việc cụ thể; thời giờ nghỉ ngơi: nghỉ lễ, nghỉ hàng năm; nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.

Ngoài ra, FDVN còn tư vấn về các vấn đề Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất: các hình thức kỷ luật lao động; thủ tục tiến hành kỷ luật lao động; Trình tự, thủ tục xử lý việc bồi thường thiệt hại;

Tư vấn về An toàn lao động, vệ sinh lao động: quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; các trường hợp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm hỗ trợ và bồi thường cho người lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

1. Văn bản pháp luật quy định về bảo hiểm xã hội cho người lao động  nước ngoàiV làm việc tại Việt Nam Các quy định trong các Luật hiện hành liên quan tới việc điều chỉnh người lao động nước ngoài tham gia BHXH cho thấy: Bảo hiểm y tế Căn cứ theo khoản [...]

VỀ TUỔI NGHỈ HƯU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, Luật BHXH (sửa đổi), tuổi nghỉ hưu của người lao động thuộc lực lượng dân sự tại Việt Nam hiện nay được chia thành các nhóm sau: Nhóm 01: Người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường: Nam đủ 60 tuổi, nữ [...]

By | Tháng Năm 7th, 2018|Doanh nghiệp, Lao động, Tài liệu pháp luật|0 Comments

Luận văn Quyền của lao động nữ tại khu công nghiệp

FDVN trên cơ sở sưu tầm các luận án, luận văn thạc sỹ ngành luật xin hân hạnh lưu trữ và chia sẻ để nghiên cứu, đồng thời chỉ sử dụng tác phẩm này với ý nghĩa nghiên cứu học tập không vì lợi ích thương mại. Vì vậy, nếu quý bạn đọc quan tâm [...]

By | Tháng Ba 27th, 2018|Doanh nghiệp, Lao động, Tài liệu pháp luật|0 Comments

Luận án tiến sĩ Luật: Quyền có việc làm của người lao động

FDVN trên cơ sở sưu tầm các luận án, luận văn thạc sỹ ngành luật xin hân hạnh lưu trữ và chia sẻ để nghiên cứu, đồng thời chỉ sử dụng tác phẩm này với ý nghĩa nghiên cứu học tập không vì lợi ích thương mại. Vì vậy, nếu quý bạn đọc quan tâm [...]

Luận án tiến sĩ Luật: Quyền của lao động nữ theo pháp luật Việt Nam

FDVN trên cơ sở sưu tầm các luận án, luận văn thạc sỹ ngành luật xin hân hạnh lưu trữ và chia sẻ để nghiên cứu, đồng thời chỉ sử dụng tác phẩm này với ý nghĩa nghiên cứu học tập không vì lợi ích thương mại. Vì vậy, nếu quý bạn đọc quan tâm [...]

Luận án tiến sĩ Luật: Pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động

FDVN trên cơ sở sưu tầm các luận án, luận văn thạc sỹ ngành luật xin hân hạnh lưu trữ và chia sẻ để nghiên cứu, đồng thời chỉ sử dụng tác phẩm này với ý nghĩa nghiên cứu học tập không vì lợi ích thương mại. Vì vậy, nếu quý bạn đọc quan tâm [...]

Luận án tiến sĩ luật: Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam

FDVN trên cơ sở sưu tầm các luận án, luận văn thạc sỹ ngành luật xin hân hạnh lưu trữ và chia sẻ để nghiên cứu, đồng thời chỉ sử dụng tác phẩm này với ý nghĩa nghiên cứu học tập không vì lợi ích thương mại. Vì vậy, nếu quý bạn đọc quan tâm [...]

Luận án tiến sỹ luật: Pháp luật về đăng ký kinh doanh

FDVN trên cơ sở sưu tầm các luận án, luận văn thạc sỹ ngành luật xin hân hạnh lưu trữ và chia sẻ để nghiên cứu, đồng thời chỉ sử dụng tác phẩm này với ý nghĩa nghiên cứu học tập không vì lợi ích thương mại. Vì vậy, nếu quý bạn đọc quan tâm [...]