Tư vấn pháp luật

Trang chủ » Tư vấn pháp luật

ĐỒNG BỘ HÓA LUẬT TƯ HIỆN NAY TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG: SỰ CẦN THIẾT VÀ ĐỊNH HƯỚNG

1. Sự cần thiết đồng bộ hóa luật tư Nền kinh tế thị trường chỉ có thể phát triển trong một môi trường pháp lý lành mạnh và thích hợp. Đây là điều không ai có thể phủ nhận. Để có môi trường pháp lý lành mạnh và thích hợp cho việc xây dựng kinh [...]

By | Tháng Sáu 27th, 2018|Dân sự, Doanh nghiệp, Thương mại|0 Comments

Hạn mức diện tích đất được phép tách thửa tại Phú Quốc, Kiên Giang

1. Diện tích tách thửa ở Phú Quốc, Kiên Giang là bao nhiêu?      1.1 Diện tích tách thửa ở Phú Quốc, Kiên Giang đối với thửa đất tiếp giáp với đường giao thông lớn hơn hoặc bằng 20 m Khoản 1 Điều 3 Quyết định 20/2015/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu tách thửa [...]

LUẬT HỢP ĐỒNG TRUNG QUỐC

Chương 1 CÁC QUI ĐỊNH CHUNG Ðiều 1. Mục đích Luật này được ban hành nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong hợp đồng, giữ gìn trật tự kinh tế và xã hội, thúc đẩy công cuộc hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa. Ðiều 2. Ðịnh nghĩa [...]

By | Tháng Năm 7th, 2018|Dân sự, Hợp đồng, Tài liệu pháp luật|0 Comments

QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

Cũng như pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới, pháp luật dân sự Việt Nam cũng quy định quyền địa dịch nhưng với một tên gọi dài hơn và dễ hiểu hơn đó là quyền đối với bất động sản liền kề. Quyền đối với bất động sản liền kề là một chế [...]

CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI DÙ ĐÃ HẾT THỜI HIỆU YÊU CẦU TẠI HOA KỲ

TÓM TẮT VỤ VIỆC Ngày 26/1/1980, Seetransport Wiking là một công ty vận tải của Đức (Seetransport) ký một hợp đồng với Navimpex Centrala (Navimpex) (một công ty đóng tàu thuộc sở hữu nhà nước của Rumani, có văn phòng thương mại tại Mahattan, New York, Hoa Kỳ), theo đó Navimpex đồng ý đóng cho [...]

QUYỀN CỦA NGƯỜI BIỂU DIỄN

Quyền của người biểu diễn là loại hình quyền được hầu hết luật pháp các quốc gia, trong đó có Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận và bảo hộ. Tuy nhiên, tại Việt Nam do tính chất phức tạp của loại hình quyền này, cũng như do nhận thức của các chủ [...]

By | Tháng Năm 7th, 2018|Dân sự, Đầu tư, Sở hữu trí tuệ, Tài liệu pháp luật|0 Comments

GIAO DỊCH MUA BÁN TÀI SẢN NHẰM CHE DẤU GIAO DỊCH VAY TÀI SẢN

Giao dịch giả tạo là giao dịch mà ý chí được biểu đạt ra ngoài khác với ý chí đích thực và có tồn tại sự khác biệt giữa kết quả thực tế đã thực hiện giao dịch so với mục đích của giao dịch dân sự được xác lập. Thực tiễn công tác đã [...]

BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

1. Văn bản pháp luật quy định về bảo hiểm xã hội cho người lao động  nước ngoàiV làm việc tại Việt Nam Các quy định trong các Luật hiện hành liên quan tới việc điều chỉnh người lao động nước ngoài tham gia BHXH cho thấy: Bảo hiểm y tế Căn cứ theo khoản [...]

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoàn thuế trái pháp luật?

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đạo Luật này đã kế thừa và phát huy những thành tựu của Luật TNBTCNN năm 2009, đồng thời có sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới tiến bộ hơn, cụ thể, rõ ràng [...]

TÍNH BẢO MẬT TRONG HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

Hòa giải thương mại và Trọng tài thương mại là hai trong các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn (ngoài tòa án) theo pháp luật Việt Nam. Theo đó, các phương thức này được hình thành dựa trên sự thỏa thuận, tự nguyện và có thủ tục giải quyết tuân thủ quy định [...]