FDVN sẵn sàng đảm nhận thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến vấn đề về đầu tư cho khách hàng. FDVN hỗ trợ và tiến hành thực hiện các công việc cụ thể như sau:

– Tư vấn, phân tích chính sách đầu tư hiện hành của Việt Nam, đặc biệt là các chính sách ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

FDVN tư vấn, đề xuất những điều chỉnh phù hợp đối với dự án để được chấp thuận đầu tư; tư vấn hình thức đầu tư (liên doanh, 100% vốn đầu tư nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh…) …

– Tư vấn, hỗ trợ, đại diện nhà đầu tư trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các thoả thuận về đầu tư tại Việt Nam.

FDVN tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ để đăng ký đầu tư và tiến hành các thủ tục sau giấy phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh; tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến các giao dịch thương mại, thuế, tài chính, lao động, đất đai, môi trường cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…

FDVN cam kết thực hiện tất cả các công việc nêu trên với trách nhiệm và giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng khi được yêu cầu.