Đầu tư

FDVN sẵn sàng đảm nhận thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến vấn đề về đầu tư cho khách hàng. FDVN hỗ trợ và tiến hành thực hiện các công việc cụ thể như sau:

– Tư vấn, phân tích chính sách đầu tư hiện hành của Việt Nam, đặc biệt là các chính sách ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

FDVN tư vấn, đề xuất những điều chỉnh phù hợp đối với dự án để được chấp thuận đầu tư; tư vấn hình thức đầu tư (liên doanh, 100% vốn đầu tư nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh…) …

– Tư vấn, hỗ trợ, đại diện nhà đầu tư trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các thoả thuận về đầu tư tại Việt Nam.

FDVN tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ để đăng ký đầu tư và tiến hành các thủ tục sau giấy phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh; tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến các giao dịch thương mại, thuế, tài chính, lao động, đất đai, môi trường cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…

FDVN cam kết thực hiện tất cả các công việc nêu trên với trách nhiệm và giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng khi được yêu cầu.

QUYỀN CỦA NGƯỜI BIỂU DIỄN

Quyền của người biểu diễn là loại hình quyền được hầu hết luật pháp các quốc gia, trong đó có Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận và bảo hộ. Tuy nhiên, tại Việt Nam do tính chất phức tạp của loại hình quyền này, cũng như do nhận thức của các chủ [...]

By | Tháng Năm 7th, 2018|Dân sự, Đầu tư, Sở hữu trí tuệ, Tài liệu pháp luật|0 Comments

TÍNH BẢO MẬT TRONG HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

Hòa giải thương mại và Trọng tài thương mại là hai trong các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn (ngoài tòa án) theo pháp luật Việt Nam. Theo đó, các phương thức này được hình thành dựa trên sự thỏa thuận, tự nguyện và có thủ tục giải quyết tuân thủ quy định [...]

CÁC HÌNH THỨC PHÁP LÝ CỦA LOẠI HÌNH CÔNG TY ĐỐI NHÂN

Trong lịch sử phát triển của công ty, công ty đối nhân là loại hình công ty xuất hiện sớm nhất. Loại hình công ty đối nhân thường tồn tại dưới một số hình thức như: công ty hợp danh, công ty hợp danh hữu hạn hay công ty hợp danh TNHH. Tuy nhiên, trước [...]

Dự án BOT- những tồn tại và kiến nghị

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) nói chung và đầu tư theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) nói riêng ở nước ta trong thời gian qua đã thể hiện được vai trò quan trọng trong việc xã hội hóa các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng [...]

Pháp luật về nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm thực hiện dự án

Chuyển dịch đất đai là một quy luật tất yếu tại tất cả các nước đang thực hiện quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa. Ở nước ta, việc chuyển dịch đất đai để thực hiện các dự án đầu tư vẫn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Trên nguyên tắc, có thể [...]

Luận văn Pháp luật về cạnh tranh tại Việt Nam

FDVN trên cơ sở sưu tầm các luận án, luận văn thạc sỹ ngành luật xin hân hạnh lưu trữ và chia sẻ để nghiên cứu, đồng thời chỉ sử dụng tác phẩm này với ý nghĩa nghiên cứu học tập không vì lợi ích thương mại. Vì vậy, nếu quý bạn đọc quan tâm [...]

Luận án tiến sĩ Luật: Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

FDVN trên cơ sở sưu tầm các luận án, luận văn thạc sỹ ngành luật xin hân hạnh lưu trữ và chia sẻ để nghiên cứu, đồng thời chỉ sử dụng tác phẩm này với ý nghĩa nghiên cứu học tập không vì lợi ích thương mại. Vì vậy, nếu quý bạn đọc quan tâm [...]

Luận án tiến sĩ Luật: Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng thương mại ở Việt Nam

FDVN trên cơ sở sưu tầm các luận án, luận văn thạc sỹ ngành luật xin hân hạnh lưu trữ và chia sẻ để nghiên cứu, đồng thời chỉ sử dụng tác phẩm này với ý nghĩa nghiên cứu học tập không vì lợi ích thương mại. Vì vậy, nếu quý bạn đọc quan tâm [...]

Luận án tiến sĩ Luật: Thực hiện pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Lào

FDVN trên cơ sở sưu tầm các luận án, luận văn thạc sỹ ngành luật xin hân hạnh lưu trữ và chia sẻ để nghiên cứu, đồng thời chỉ sử dụng tác phẩm này với ý nghĩa nghiên cứu học tập không vì lợi ích thương mại. Vì vậy, nếu quý bạn đọc quan tâm [...]

Luận án tiến sĩ Luật: Thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

FDVN trên cơ sở sưu tầm các luận án, luận văn thạc sỹ ngành luật xin hân hạnh lưu trữ và chia sẻ để nghiên cứu, đồng thời chỉ sử dụng tác phẩm này với ý nghĩa nghiên cứu học tập không vì lợi ích thương mại. Vì vậy, nếu quý bạn đọc quan tâm [...]