DVN sẵn sàng đảm nhận thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến vấn đề về hợp đồng cho khách hàng. FDVN hỗ trợ và tiến hành thực hiện các công việc cụ thể như sau:

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng phân phối, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng cung cấp dịch vụ …

– FDVN tư vấn, hỗ trợ khách hàng tham gia đàm phán với các đối tác trong các giao dịch; đưa ra và phân tích những rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong quá trình thực hiện giao dịch, đề xuất các giải pháp ngăn chặn rủi ro.

– Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục như đăng ký với các cơ quan chức năng các giao dịch thương mại, đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, xin cấp phép quảng cáo, đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân …

– FDVN tư vấn, hỗ trợ và đại diện khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện các giao dịch thương mại; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cơ quan tài phán.

FDVN cam kết thực hiện tất cả các công việc nêu trên với trách nhiệm và giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng khi được yêu cầu.

BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU TƯ VẤN HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CÔNG TY LUẬT FDVN