FDVN sẵn sàng đảm nhận thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ cho khách hàng. FDVN hỗ trợ và tiến hành thực hiện các công việc cụ thể như sau:
– Tư vấn và tiến hành thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ, về hoạt động khai thác quyền sở hữu trí tuệ;
– Tư vấn và tiến hành thủ tục khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu trí tuệ;
– Tư vấn và tiến hành tra cứu thông tin về các quyền sở hữu trí tuệ và các vấn đề liên quan như sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, v.v…
– Tham gia tố tụng, bảo vệ quyền lợi tại tòa án các cấp về quyền sở hữu trí tuệ.
FDVN cam kết thực hiện tất cả các công việc nêu trên với trách nhiệm và giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng khi được yêu cầu.

BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU TƯ VẤN HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CÔNG TY LUẬT FDVN