Thuế và lệ phí

Trang chủ » Tư vấn pháp luật » Thuế và lệ phí

FDVN sẵn sàng đảm nhận thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến vấn đề về thuế – phí – lệ phí cho khách hàng. FDVN hỗ trợ và tiến hành thực hiện các công việc cụ thể như sau:

Tư vấn pháp luật, hỗ trợ và đại diện cho khách hàng khi xác lập và thực hiện các nghĩa vụ về thuế – phí – lệ phí của khách hàng đối với các cơ quan có thẩm quyền;

– Tư vấn cho khách hàng về các vấn đề về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt …; Tư vấn, cung cấp thông tin pháp luật cho khách hàng về các loại phí, lệ phí mà khách hàng phải nộp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc trong các giao dịch, đời sống pháp lý hàng ngày;

– FDVN đại diện và trợ giúp khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực thuế – phí – lệ phí để xin các giấy phép, xác nhận cần thiết khác.

– Tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý và hỗ trợ khách hàng xin ưu đãi thuế, miễn thuế, giảm thuế và hoàn thuế; miễn, giảm và ưu đãi về phí, lệ phí …

– FDVV tư vấn và đại diện cho khách hàng thực hiện việc khiếu nại, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền về việc thu, truy thu thuế và có các quyết định hành chính liên quan đến thuế – phí – lệ phí sai quy định của pháp luật.

FDVNcam kết thực hiện tất cả các công việc nêu trên với trách nhiệm và giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng khi được yêu cầu.

BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU TƯ VẤN HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CÔNG TY LUẬT FDVN

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoàn thuế trái pháp luật?

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đạo Luật này đã kế thừa và phát huy những thành tựu của Luật TNBTCNN năm 2009, đồng thời có sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới tiến bộ hơn, cụ thể, rõ ràng [...]

Dự án BOT- những tồn tại và kiến nghị

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) nói chung và đầu tư theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) nói riêng ở nước ta trong thời gian qua đã thể hiện được vai trò quan trọng trong việc xã hội hóa các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng [...]

Luận án tiến sĩ Luật: Thực hiện pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Lào

FDVN trên cơ sở sưu tầm các luận án, luận văn thạc sỹ ngành luật xin hân hạnh lưu trữ và chia sẻ để nghiên cứu, đồng thời chỉ sử dụng tác phẩm này với ý nghĩa nghiên cứu học tập không vì lợi ích thương mại. Vì vậy, nếu quý bạn đọc quan tâm [...]

Luận án tiến sĩ luật: Pháp luật về thủ tục đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân Việt Nam

FDVN trên cơ sở sưu tầm các luận án, luận văn thạc sỹ ngành luật xin hân hạnh lưu trữ và chia sẻ để nghiên cứu, đồng thời chỉ sử dụng tác phẩm này với ý nghĩa nghiên cứu học tập không vì lợi ích thương mại. Vì vậy, nếu quý bạn đọc quan tâm [...]

Luận án tiến sĩ Luật: Pháp luật về thuế đất đai ở Việt Nam hiện nay

FDVN trên cơ sở sưu tầm các luận án, luận văn thạc sỹ ngành luật xin hân hạnh lưu trữ và chia sẻ để nghiên cứu, đồng thời chỉ sử dụng tác phẩm này với ý nghĩa nghiên cứu học tập không vì lợi ích thương mại. Vì vậy, nếu quý bạn đọc quan tâm [...]

Luận án tiến sĩ Luật: Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất

FDVN trên cơ sở sưu tầm các luận án, luận văn thạc sỹ ngành luật xin hân hạnh lưu trữ và chia sẻ để nghiên cứu, đồng thời chỉ sử dụng tác phẩm này với ý nghĩa nghiên cứu học tập không vì lợi ích thương mại. Vì vậy, nếu quý bạn đọc quan tâm [...]

Luận án tiến sĩ Luật: Pháp luật về quyền bình đẳng giữa các doanh nghiệp Việt Nam

FDVN trên cơ sở sưu tầm các luận án, luận văn thạc sỹ ngành luật xin hân hạnh lưu trữ và chia sẻ để nghiên cứu, đồng thời chỉ sử dụng tác phẩm này với ý nghĩa nghiên cứu học tập không vì lợi ích thương mại. Vì vậy, nếu quý bạn đọc quan tâm [...]

Luận án tiến sĩ Luật: Về vấn đề mua lại và sáp nhập ngân hàng thương mại ở Việt Nam

FDVN trên cơ sở sưu tầm các luận án, luận văn thạc sỹ ngành luật xin hân hạnh lưu trữ và chia sẻ để nghiên cứu, đồng thời chỉ sử dụng tác phẩm này với ý nghĩa nghiên cứu học tập không vì lợi ích thương mại. Vì vậy, nếu quý bạn đọc quan tâm [...]

Luận án tiến sĩ Luật: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

FDVN trên cơ sở sưu tầm các luận án, luận văn thạc sỹ ngành luật xin hân hạnh lưu trữ và chia sẻ để nghiên cứu, đồng thời chỉ sử dụng tác phẩm này với ý nghĩa nghiên cứu học tập không vì lợi ích thương mại. Vì vậy, nếu quý bạn đọc quan tâm [...]

Luận án tiến sỹ luật: Pháp luật thuế thu nhập cá nhân

FDVN trên cơ sở sưu tầm các luận án, luận văn thạc sỹ ngành luật xin hân hạnh lưu trữ và chia sẻ để nghiên cứu, đồng thời chỉ sử dụng tác phẩm này với ý nghĩa nghiên cứu học tập không vì lợi ích thương mại. Vì vậy, nếu quý bạn đọc quan tâm [...]