FDVN sẵn sàng đảm nhận thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến vấn đề về thuế – phí – lệ phí cho khách hàng. FDVN hỗ trợ và tiến hành thực hiện các công việc cụ thể như sau:

Tư vấn pháp luật, hỗ trợ và đại diện cho khách hàng khi xác lập và thực hiện các nghĩa vụ về thuế – phí – lệ phí của khách hàng đối với các cơ quan có thẩm quyền;

– Tư vấn cho khách hàng về các vấn đề về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt …; Tư vấn, cung cấp thông tin pháp luật cho khách hàng về các loại phí, lệ phí mà khách hàng phải nộp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc trong các giao dịch, đời sống pháp lý hàng ngày;

– FDVN đại diện và trợ giúp khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực thuế – phí – lệ phí để xin các giấy phép, xác nhận cần thiết khác.

– Tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý và hỗ trợ khách hàng xin ưu đãi thuế, miễn thuế, giảm thuế và hoàn thuế; miễn, giảm và ưu đãi về phí, lệ phí …

– FDVV tư vấn và đại diện cho khách hàng thực hiện việc khiếu nại, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền về việc thu, truy thu thuế và có các quyết định hành chính liên quan đến thuế – phí – lệ phí sai quy định của pháp luật.

FDVNcam kết thực hiện tất cả các công việc nêu trên với trách nhiệm và giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng khi được yêu cầu.

BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU TƯ VẤN HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CÔNG TY LUẬT FDVN