Công ty Luật FDVN trân trọng kính mời và chào đón các ứng viên là cử nhân luật có nhu cầu học việc tại Công ty luật FDVN, với thông tin như sau:

  1. Số lượng: 02 học viên.
  2. Điều kiện:

– Có bằng cử nhận luật (Ưu tiên đã và đang học lớp Đào tạo Nghề luật sư);

– Đam mê nghề luật và có định hướng nghề luật thực sự;

– Có năng lực chuyên môn tốt để có thể đáp ứng được đòi hỏi nghề nghiệp;

– Đặc biệt ưu tiên người sử dụng thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết, phiên dịch, soạn thảo, dịch hợp đồng, văn bản), có khả năng giao tiếp và làm việc với người nước ngoài thực chất (chúng tôi không cần bất kỳ bằng cấp gì mà cần năng lực thực tế về ngoại ngữ).

  1. Yêu cầu công việc:

– Có nguyện vọng học việc thực sự (không phải là thành viên chính thức), trung thành vì lợi ích của công ty, đam mê nghề luật sư và muốn học nghề để thành luật sư, không phải tâm lý lấp chỗ trống, chờ thời, lấy không gian tạm thời vì chưa xin được việc …

– Đảm bảo thực hiện học việc tại Công ty toàn thời gian theo giờ hành chính và tuân thủ nội quy, quy chế học việc tại Công ty;

– Đòi hỏi phải thực sự khao khát học nghề để trở thành luật sư giỏi trong tương lai;

– Có phương tiện đi lại và laptop để thực hiện việc học việc;

– Địa điểm học việc: 99 Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

  1. Quyền lợi được hưởng:

– Được các luật sư, công chứng viên, chuyên gia pháp lý của Công ty hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình tham gia học việc;

– Được nghiên cứu và cùng tham gia ý kiến, xử lý các hồ sơ pháp lý thực tế;

– Được tham gia trải nghiệm thực hiện dịch vụ pháp lý nếu có nhu cầu;

– Những bạn có trình độ, tư duy luật tốt và nếu có khả năng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của Công ty sẽ được xem xét tuyển dụng làm việc chính thức.

  1. Cách thức nộp hồ sơ và ứng tuyển:

Tất cả hồ sơ chỉ nhận thông qua địa chỉ email: luatsulecao@gmail.com

Hồ sơ gồm:

– Đơn xin việc;

– Bản giới thiệu bản thân người học việc;

– Các chứng chỉ, bằng cấp liên quan (nếu có).

Trong trường hợp thắc mắc cần được hỗ trợ, liên hệ Chị Việt Vương Số điện thoại: 0931.900.115.

Hạn nộp Hồ sơ: 31/01/2019.

Lưu ý: Chỉ gọi phỏng vấn dựa trên hồ sơ ứng tuyển của ứng viên nào có khả năng cho FDVN thấy rằng, các bạn đã sẵn sàng tham gia vào hành trình theo đuổi nghề luật đầy gam go thử thách và cũng rất nhiều đam mê này.